Business to business
Executive Search/Direct Search - Management Assessment - Executive Coaching
Unieke combinatie van expertise en marktkennis, nationaal en internationaal
Uw vertrouwen is onze drive
Wij zien uit naar een kennismaking met u!
previous arrow
next arrow
Slider

Stappenplan

Stap 1 – Intake
Helder zicht op organisatie, functie en functionaris

Stap 2 – Targetlist en longlist
Productie van targetlist (organisaties waarin passende professionals functioneren) en longlist (personen die aan het profiel kunne voldoen)

Stap 3 – Search
Research naar achtergronden van potentiele kandidaten. Pro-actief telefonisch contact. Wederzijdse uitwisseling van informatie. Interesse creëren. CV’s verkrijgen.

Stap 4 – Persoonlijke interviews
Nadere kennismaking door middel van persoonlijke interviews.

Stap 5 – Gedragsgerichte interviews
Gestructureerde gedragsgerichte interviews met passende kandidaten

Stap 6 – Presentatie kandidaten
Presentatie van de dossiers van 3 a 4 kandidaten die aan de afgesproken criteria voldoen.

Stap 7 – Intern selectieproces
Uw interne selectieproces. Waar nodig door ons ondersteund.

Stap 8 – Eindbeslissing en evaluatie
Begeleiding tot en met de eindbeslissing. Daarna volgen van het functioneren van de geplaatste kandidaat in de praktijk middels een gestructureerd evaluatie proces.

Doorlooptijd
Normaliter is de doorlooptijd tot en met presentatie van eindkandidaten circa zes weken.
Testen, assessment centers en referentieonderzoek in overleg.
Evaluatie en begeleiding gedurende zes maanden na indiensttreding vinden wij essentieel.